Skillnad på psykolog och psykoterapeut

Att navigera genom det psykologiska välmåendet är en process som kan vara förbryllande för många. I denna förvirring uppstår ofta frågor om vilken professionell man bör vända sig till för att få rätt stöd. Bland de vanligaste yrkeskategorierna som är involverade i att hjälpa människor hantera sina känslomässiga utmaningar och mentala hälsa finns psykologer och psykoterapeuter.

Dessa två termer kan ibland verka utbytbara, men de representerar faktiskt olika aspekter av psykisk hälsa och välbefinnande. Hos HumaNova kan ta del av en utförlig artikel om vad det är för skillnad på psykolog och psykoterapeut. Där kan du även läsa mer om deras olika terapeututbildningar inom en rad olika områden. I denna artikel tittar vi närmare på de största skillnaderna.

Vad är en psykoterapeut?

En psykoterapeut är en person som har utbildning och expertis inom att tillhandahålla psykoterapi, en form av terapeutisk behandling som syftar till att hjälpa individer att hantera och övervinna olika psykiska utmaningar, problem och känslomässiga svårigheter. Psykoterapeuter använder olika terapeutiska metoder och tekniker för att skapa en trygg och stödjande miljö där klienten kan utforska sina tankar, känslor och beteenden för att uppnå ökad självinsikt, förändring och välmående. De kan specialisera sig inom olika terapeutiska inriktningar, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, gestaltterapi, och mer, för att adressera olika aspekter av klientens liv och psykologiska hälsa.

Vanliga arbetsuppgifter

 • Bedöma och diagnostisera klienters psykologiska hälsa.
 • Genomföra terapisessioner för att hantera och övervinna psykiska utmaningar.
 • Utveckla och anpassa behandlingsplaner baserat på klientens behov.
 • Tillämpa terapeutiska tekniker och metoder för att främja förändring.
 • Erbjuda råd, stöd och utbildning för klienters mentala välbefinnande.
 • Dokumentera framsteg och sessioners innehåll för behandlingsändamål.
 • Fortsätta med egenutveckling genom utbildning och handledning.

Att studera till psykoterapeut

För dig som vill studera till psykoterapeut finns olika utbildningsvägar att överväga. En vanlig väg är att gå specifika psykoterapeutprogram som fokuserar på terapeutiska metoder och praktik. Dessa program kan vara på masternivå eller som vidareutbildning efter grundexamen.

Det är även möjligt att utbilda sig inom socialt arbete och specialisera sig inom terapeutiska områden. För dem som vill fördjupa sig inom en specifik terapeutisk inriktning, som kognitiv beteendeterapi (KBT), finns kortare kurser och program som erbjuder en koncentrerad utbildning i dessa metoder.

Vad är en psykolog?

En psykolog är en person som har genomgått en akademisk utbildning och specialiserat sig inom området psykologi. Psykologi handlar om att studera och förstå mänskligt beteende, tankar, känslor och mentala processer. Psykologer använder sina kunskaper och färdigheter för att utföra olika uppgifter, inklusive att bedöma och diagnostisera psykiska hälsotillstånd, genomföra terapi och rådgivning, forska inom olika psykologiska områden samt tillhandahålla expertis inom arbets- och organisationspsykologi, skolpsykologi, klinisk psykologi och andra specialiserade områden. Psykologer kan arbeta inom en mängd olika miljöer, inklusive kliniker, sjukhus, skolor, företag och akademiska institutioner, för att hjälpa individer och samhället att förbättra psykisk hälsa och välbefinnande. Här kan du läsa mer om vad ett psykologjobb innebär.

Vanliga arbetsuppgifter

 • Diagnostisera och ge psykologibedömning.
 • Genomföra terapeutiska sessioner för att behandla och hantera psykiska utmaningar.
 • Utföra forskning inom psykologi och bidra till ökad förståelse för mänskligt beteende.
 • Ge rådgivning och stöd för klienter att hantera livsproblem.
 • Utveckla och genomföra program för att främja psykisk hälsa och förebygga problem.
 • Utbilda individer och grupper om psykologiska koncept och copingstrategier.
 • Samarbeta med andra vårdgivare och kollegor för en holistisk vård.

Vad krävs för att bli psykolog?

För att bli psykolog krävs det först och främst att du genomför universitetsstudier inom psykologi. Det innebär att du behöver en kandidatexamen, vilket normalt tar tre år att slutföra.

Efter att ha avslutat din kandidatexamen har du möjlighet att ansöka om en masterutbildning i psykologi. Denna utbildning sträcker sig över två år och erbjuder olika specialiseringar, såsom klinisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi eller andra inriktningar.

För att bli legitimerad psykolog i Sverige måste du genomgå praktisk tjänstgöring under ett år, ofta benämnd som PTP (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer). Denna tjänstgöring sker under handledning och är en nödvändig process för att erhålla legitimation från Socialstyrelsen, som krävs för att praktisera som psykolog i landet. Hos Studera.nu kan du läsa mer om att studera till psykolog.