Psykologbedömning – Så fungerar det

En psykologbedömning utgör en central och inledande fas inom området psykisk hälsa och välbefinnande. Genom att förena klinisk expertis med insiktsfull analys ger en bedömning en grundläggande förståelse för en individs mentala, emotionella och kognitiva tillstånd. Det är en värdefull process som öppnar dörren till insikt och vägledning, och som utgör grundvalen för anpassade och effektiva stödåtgärder. Genom att djupdyka i individens tankar, känslor och livssituationer, banar psykologbedömningen väg för en välgrundad förståelse av individens behov och ger en översikt av de eventuella nästa stegen för att främja välmående och psykisk hälsa.

I vilka fall kan man göra en psykologisk bedömning?

En psykologisk bedömning är en grundläggande och oundviklig inledande fas i privatfinansierade utredningar. Dess primära syfte är att fastställa en pålitlig grund för att initiera en fördjupad neuropsykiatrisk utredning. I detta skede, som fungerar som en första filtreringsprocess, säkerställs att det föreligger klara och tydliga anledningar att påbörja en sådan utredning, exempelvis för att utvärdera möjlig ADHD, ADD eller autism.

Så går ett bedömningssamtal med psykolog till

Ett bedömningssamtal med en psykolog är ofta den första kontakten när du söker hjälp för ditt psykiska välmående. Det är en viktig process som syftar till att etablera en grundläggande förståelse för din situation, behov och mål. Nedan följer en typisk beskrivning av hur ett sådant samtal kan gå till:

1

Bokning och introduktion

Du kontaktar psykologens praktik eller institution för att boka en tid för bedömning. Vid det avsedda tillfället kommer du till psykologens kontor eller möter dem online, beroende på hur samtalet är arrangerat.

Vid det första mötet kommer psykologen att hälsa dig välkommen och introducera sig själv. De kan också ge dig en övergripande förståelse för hur samtalet kommer att struktureras. Du kommer även att tillfrågas att dela varför du söker hjälp och vad som har lett dig till detta beslut. Det kan vara relaterat till specifika symptom, känslor eller livssituationer som du har svårt att hantera.

2

Bakgrundsinformation

Psykologen kommer att ställa frågor om din bakgrund, inklusive din uppväxt, familjesituation, arbete, sociala relationer och tidigare erfarenheter av psykologiskt välmående eller utmaningar. Detta hjälper psykologen att få en helhetsbild av din livssituation och kontext.

3

Symptomutredning

Du kan bli ombedd att beskriva dina symptom mer i detalj. Detta kan inkludera dina tankar, känslor och beteenden som har påverkat ditt välmående. Psykologen kan ställa specifika frågor för att förstå dina svårigheter bättre.

4

Tidigare behandlingar

Om du tidigare har sökt psykologisk hjälp eller genomgått någon form av behandling, kan psykologen be dig att dela information om dessa erfarenheter. Detta ger dem en inblick i vad som har fungerat eller inte fungerat för dig tidigare.

5

Mål och förväntningar

Psykologen kommer att fråga om dina förväntningar och mål med att söka hjälp. Detta hjälper dem att skapa en individanpassad plan för fortsatt behandling. Under hela samtalet kommer psykologen att ställa frågor för att klargöra din situation och förstå dig bättre. De kan också sammanfatta det du har delat för att säkerställa att de har en korrekt uppfattning om din situation.

6

Avslutning och uppföljning

Mot slutet av samtalet kommer psykologen att summera och diskutera eventuella nästa steg. Det kan inkludera rekommendationer för behandling, rådgivning om hur du kan hantera din situation i väntan på behandling samt uppföljningsplaner.

Vad händer efter?

Efter en psykologbedömning kan det bli tydligt att ytterligare utredning eller specialiserad bedömning behövs för att få en mer detaljerad och specifik förståelse av en persons psykiska hälsa. Ett exempel på detta är en ADHD-utredning.

Om bedömningen antyder att en person kan ha ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan nästa steg vara att påbörja en noggrannare utredning för att fastställa diagnosen. Detta kan innebära att man genomgår olika tester och bedömningar som syftar till att bedöma uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.

Vad gör en psykolog?

Vad gör en psykolog och hur kan de hjälpa till vid olika psykologiska utmaningar? Här kan du läsa mer om hur ett psykologjobb ser ut.