Psykosyntes utbildning

En psykosyntes-utbildning öppnar dörren till en spännande och djupgående resa in i människans inre värld och dess potential för tillväxt och förändring. Genom att utforska psykosyntes får deltagarna en unik möjlighet att utveckla sina förmågor som terapeuter, rådgivare eller enskilda individer på deras personliga resa mot självförverkligande.

Bli psykosyntesterapeut

Drömmer du om att bli en kvalificerad psykosyntesterapeut och vägleda andra mot personlig tillväxt? Vi ger dig tips på tre ansedda och professionella utbildningsaktörer som erbjuder omfattande utbildningar inom området. Dessa utbildningar ger dig de nödvändiga verktygen och insikterna för att trivas i rollen som psykosyntesterapeut och är vägen mot ett framtida psykologjobb.

HumaNova

Utforska djupet av mänskliga erfarenheter och förmågor genom HumaNovas psykosyntes-utbildning. Kursen kombinerar den rika psykosyntesen med moderna terapeutiska metoder. Lär dig att hantera livets utmaningar och främja personlig tillväxt med en holistisk och integrativ approach. Deras utbildning tar dig bortom traditionella ramverk och ger dig verktygen att anpassa ditt stöd till varje individ, med inflytande från olika psykologiska skolbildningar som KBT, ACT, gestaltterapi och mer. Bli en mångfacetterad terapeut som kan guida andra på deras väg mot välbefinnande och personlig utveckling!

Kom till HumaNova

PsykosyntesAkademin

Skapa en djupt meningsfull karriär som psykosyntesterapeut genom PsykosyntesAkademins omfattande utbildning. Med två år av personlig utveckling och fördjupad teoretisk kunskap får du en stark grund att stå på. Genom intensiv träning och handledning under de följande åren, inklusive möjligheten att ta emot klienter, formar du dig till en skicklig och empatisk terapeut. Lär dig vägleda andra på deras resa mot välbefinnande och personlig utveckling med den här heltäckande utbildningen.

Kom till PsykosyntesAkademin

PsykosyntesInstitutet

Utforska en rik tradition av mänsklig tillväxt och självkännedom med PsykosyntesInstitutets utbildningar. Under decennier har institutet varit en banbrytare inom psykosyntes och väglett individer mot ökad självinsikt och personligt ledarskap. Med starkt kvalitetssäkrade utbildningar och medlemskap i ansedda organisationer som EFPP och EAP, erbjuder PsykosyntesInstitutet en unik möjlighet att utveckla dina terapeutiska färdigheter.

Kom till PsykosntesInstitutet

Om psykosyntesterapi

Psykosyntesterapi är en terapiform som bygger på psykosyntes, en psykologisk teori och filosofi utvecklad av den italienske psykologen Roberto Assagioli. Psykosyntesterapi fokuserar på att hjälpa individer att uppnå personlig tillväxt och självförverkligande genom att integrera olika aspekter av sin personlighet och medvetenhet.

Här är några centrala element och principer i psykosyntesterapi:

  1. Självkännedom: Terapin börjar med att öka klientens medvetenhet om sig själv, deras känslor, tankar, önskningar och beteenden. Detta ökat medvetande hjälper klienten att förstå sig själv djupare.
  2. Integration: Psykosyntesterapi betonar integrationen av olika aspekter av personligheten, inklusive de rationella, emotionella och kreativa delarna. Målet är att skapa harmoni och balans.
  3. Självförverkligande: Terapin syftar till att stödja klienten i att nå sin fulla potential och uppfylla sina innersta önskningar och mål. Detta innebär att klienten strävar efter att leva ett meningsfullt och autentiskt liv.
  4. Transpersonell dimension: Psykosyntesterapi inkluderar en transpersonell dimension, som innebär att klienten uppmanas att utforska sina andliga och existentiella frågor samt sin relation till något större än sig själva.
  5. Kreativitet: Terapin uppmuntrar till att använda kreativa uttryckssätt som målning, skrivande, drömtydning och meditation för att utforska och uttrycka känslor och tankar.
  6. Arbete med undermedvetna: Psykosyntesterapi inkluderar tekniker för att utforska och förstå det undermedvetna, inklusive drömtydning och visualization.
  7. Relationell aspekt: Terapeuten och klienten arbetar tillsammans i en öppen och respektfull relation. Detta innebär att klientens erfarenheter och känslor i terapin är viktiga för att främja helande och tillväxt.
  8. Självacceptans: Terapin fokuserar på att utveckla en positiv relation till sig själv och acceptera alla delar av sin personlighet, även de som kan vara utmanande eller smärtsamma.

Exempel på olika arbetsmetoder

Inom psykosyntes används olika arbetsmetoder för att främja ökad självkännedom, integration och personlig tillväxt. Här är några vanliga arbetsmetoder inom psykosyntes:

Visualisering

Visualisering är en kraftfull metod inom psykosyntes där klienten guidas att skapa och utforska mentala bilder. Detta kan inkludera att visualisera symboliska platser, möta inre figurer eller utforska framtida scenarier. Visualisering används för att öka medvetenhet om omedvetna processer och stärka självkänsla.

Drömtydning

Drömtydning är en viktig metod inom psykosyntes för att tolka och förstå symboliska budskap från det omedvetna. Drömmar kan ge värdefull insikt om klientens inre värld och känslomässiga behov.

Kreativa uttryck

Måleri, skrivande, musik och andra kreativa uttryck används för att utforska och uttrycka känslor, tankar och erfarenheter som kanske är svåra att uttrycka med ord. Kreativa metoder kan öppna upp för djupare insikter och frigöra känslomässiga blockeringar.

Symbolarbete

Psykosyntes använder symboler och metaforer för att utforska och förstå inre processer. Symboler kan vara kraftfulla för att komma i kontakt med det undermedvetna och få insikt i känslor och tankar som ligger gömda.