Psykolog – Jobb med psykisk hälsa

Om du har en fascination för människors beteenden, kan ett psykolog-jobb vara precis rätt för dig. Som psykolog kommer du att engagera dig i områden relaterade till mänsklig psykisk hälsa och ohälsa. Du kommer att spela en avgörande roll genom förebyggande, diagnostisering, utredning och behandling av olika psykologiska aspekter.

Att jobba som psykolog

Att jobba som psykolog innebär att du kommer att interagera med olika individer dagligen. Din roll omfattar utredning, behandling och förebyggande av psykisk ohälsa, där fokus ligger på att hantera en mängd olika psykologiska utmaningar och tillstånd.

Att jobba som psykolog innebär även att ge stöd åt anhöriga och delta i stödgrupper för att hjälpa människor att hantera stress. Ditt ansvarsområde kan även inkludera organisatoriska eller personalspecifika frågor, samt projekt och metoder inom arbetspsykologi. Vanliga arbetsplatser är kommuner, vårdcentraler, sjukhus, kliniker och skolor.

Passar dig som är…

 • Empatisk
 • Lyhörd
 • Tålmodig
 • Analytisk
 • Kommunikativ
 • Engagerad

Vanliga arbetsuppgifter

 • Diagnostisering
 • Utreder & behandlar
 • Forskar
 • Ger rådgivning
 • Stöttar och vägleder
 • Förebygger ohälsa

Vanliga arbetsplatser

 • Sjukhus och vårdcentraler
 • Privata terapikliniker
 • Skolor och utbildningsinstitutioner
 • Psykoterapeutiska mottagningar
 • Rehabiliterings- och behandlingscenter
 • Socialtjänst och ungdomsverksamheter

Arbetsroller

Klinisk Psykolog

Är specialiserade på att bedöma, diagnostisera och behandla olika psykiska hälsotillstånd. De använder terapeutiska metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi eller humanistisk terapi för att hjälpa individer att hantera ångest, depression, trauman och andra utmaningar. Denna roll kan omfatta arbete på sjukhus, privatpraktiker eller terapicentra.

Skolpsykolog

Stöttar elever, lärare och föräldrar genom att bedöma och hantera inlärnings- och beteendeproblem. De utvärderar elevers behov för särskilt stöd, genomför psykometriska tester och ger råd om strategier för att främja en positiv skolmiljö. Skolpsykologer är viktiga för att identifiera och stödja elever med särskilda behov.

Arbetspsykolog

Fokuserar på att förbättra arbetsrelaterad hälsa och välbefinnande. De hjälper organisationer att hantera stress, konflikter och skapar strategier för att optimera arbetsmiljön. Arbetspsykologer kan även vara involverade i rekrytering, utbildning och ledarskapsutveckling för att främja ett positivt arbetsklimat.

Forskare

Bidrar till att utöka vår förståelse för mänskligt beteende genom att genomföra studier, analysera data och publicera forskningsresultat. Deras arbete kan omfatta allt från experimentell psykologi till att studera sociala och kulturella faktorer som påverkar människors mentala hälsa.

Konsult

Erbjuder expertis inom olika områden som organisationsutveckling, ledarskapsutbildning och teamdynamik. De hjälper företag och organisationer att förbättra arbetsklimatet, effektiviteten och samarbetet genom att tillämpa psykologiska principer och metoder.

Lediga jobb som psykolog

Om du är på jakt efter karriärmöjligheter inom psykologi, kan du hitta lediga jobb som psykolog hos Psykologjobb.nu. Denna dedikerade plattform erbjuder ett omfattande urval av lediga tjänster. Med användarvänliga sökverktyg och regelbundna uppdateringar är det en värdefull resurs för dig som letar efter ett nytt, spännande obb.

Arbeta som psykologkonsult

Vill du arbeta som psykologkonsult kan du vända dig till Dedicare. De är störst i Norden på rekrytering och bemanning för vård och socialt arbete. Med många jobbmöjligheter runt om i landet, ger de dig frihet och flexibilitet att forma din karriär samtidigt som de ger trygghet.

Bonliva är ytterligare en specialiserad aktör inom psykologbemanning. De samarbetar med kommuner, regioner och privata företag för att matcha rätt kompetens till rätt plats. Bonliva erbjuder möjlighet att växa och utvecklas som psykolog genom spännande och meningsfulla uppdrag.

Lön & framtidsutsikter

Enligt SCB ligger dagens genomsnittliga lön för psykologer på cirka 43 000 kronor. Avgörande faktorer för lönen beror på din utbildning och ålder. För närvarande har personer i åldrarna 55–64 de högsta lönerna och verkar i den privata sektorn.

Framtidsutsikterna i Sverige är positiva. Efterfrågan fortsätter att öka, särskilt inom områden som psykisk hälsa, skolpsykologi och arbetspsykologi. Utvecklingen av samhällets medvetenhet kring psykisk hälsa har lett till en ökad efterfrågan på terapeutiska tjänster, vilket skapar många möjligheter fatt göra en meningsfull och givande karriär.