SAGANS PSYKOLOGI

Att öppna en magisk dörr

Genom sitt hemligt magiska symbolspråk väcker sagan tankar och känslor som hjälper barn att lära känna livet. Sagan tar upp problem som människan ställs inför under sin livstid och bildspråket ger yngre barn möjlighet att skapa sammanhang av berättelse och förstå budskap och handling.

 

Sagor är så övertygande för barn för de utvecklingspsykologiskt stämmer in på barnens sätt att tänka på och uppleva världen. Barnen litar på det sagan har att säga. Genom att sagor tar upp de problem som finns i livet, särskild sådana som berör barn, uppmuntrar de barns utveckling.

I sagan som litterärt verk lär sig barnet att lära sig allt från nya ord och begrepp till förståelse och bearbetande av upplevelser och känslor. I sagans värld kan barn möta identifikationer och där kan finnas många nya ord som förmedlar känslostämningar som skapar sammanhang och bearbetning för barnet. Ett flertal författare lyfter fram sagan inte bara som språkligt berikande utan lyfter också fram sagans psykoterapeutiska funktion där barnet ges utrymme att utveckla självkännedom genom att sagokaraktärerna och symboliken talar till barnet på barnets nivå. Barnet använder sagan för att upptäcka och genom fantasi och symbolik tillägna sig en jagstärkande process, där barnet lär känna normer och värderingar samt hur vi kan lösa problem.

 

Sagan inspirerar barnen och får dem att öppna sig och uttrycka sina tankar och känslor i tal, skrift, bild och rörelse. I och med att sagan uppmuntrar till uttryck ger vi barnet den viktiga erfarenheten av att våga dela med sig av sitt inre psykiska liv. Sagor berikar och frigör oss människor och sätter igång skapande processer för oss att se och inse.