SAGAN OCH SPRÅKUTVECKLING

Den språkliga kompetensen är inte bara kunskaper och färdigheter, utan det är genom språkförståelse som vi utbyter tankar, och diktar, gestaltar, fabulerar och uttrycker oss.

Genom att tidigt lära känna det skrivna språket och den rikedom som finns i böcker, lyssna på och samtala om berättelser och sagor utvecklas språket. Det föder nya erfarenheter och väcker fantasi som stimulerar nyfikenhet inför det skrivna språket. Sagan öppnar en stor möjlighet att introducera läsning och skriftspråk genom barnets eget intresse.

 

Engagemang och intresse är två viktiga grundläggande förutsättningar för att språkutveckling ska ske hos barnet. Det är genom upprepningar, övningar och dialogen som meningar, ordvändningar och lyriska formuleringar automatisk nöts in och ökar barnens ordförråd.

 

I vardagen underartikulerar majoriteten av oss. När vi däremot läser högt artikulerar vi bättre, vilket förbättrar barnets uppfattning om språkets ljudstruktur och ökar språkförståelsen hos barnet. Dessutom lär sig barnet skriftspråkets meningsbildning och grammatik. Språkutveckling är samtalet.