RECENSI0NER OCH REPORTAGE

PUBLIKATION

Materialet är uppmärksammat i antal målgruppstidningar och av  bokbloggare. När tidningen/bokbloggaren publicerat författarintervju, recension eller artikel uppdateras tidningen och nummer på denna sida.

Borås tidning - Personligt (Feb 2016)

Skolkuratorstidningen - Sagans magi förebygger psykisk ohälsa (Juni 2016)

Psykologtidningen- Nytt utgivning (aug 2016)

Lyrans Noblesser - recension (4 sept 2016)

Tidningen Specialpedagogik Bokanmälan Nytt utgivning (aug 2016)

http://filo-sofie.blogspot.se  Recension (30 sept 2016)

Intervju Skola som arena (Uppsala) http://www.skolansomarena.com/video.html (1 okt 2016)

Medlemsbrev Pfisos (informationsnotis, 14 okt 2016) http://www.psykologforbundet.se/Psifos/nyheter-psifos/Boktips/

Tidningen Omtanken (informationsnotis nov 2016)

Barnbladet Tema Psykosomatik (Författarintervju, 6 dec 2016)

Förskoletidningen Tema Psykisk ohälsa (Författarintervju, mars 2017)

Specialnest (Författarintervju, sept 2017)

Blogg recension http://nouw.com/fridareuterskiold/psykologi-for-barn-i-en-barnbok-31233901 (sept 2017)