Maria Dellenmark Blom

 

Bakgrund

  • Jan 2018-, Doktorand, Sahlgrenska Akademin, avdelningen för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper

  • Jan 2018-,Specialistutbildning Pedagogisk psykologi

  • Psykologexamen jan 2011

  • Fil. kand. i psykologi 2009 inriktning rättspsykologi

  • Anställning inom Förskola & Grundskola 2015-

  • Anställning inom barn och ungdomspsykiatrin jan 2011-2015 okt

  • Aktivt forskningsarbete sedan 2006, bla inom forskningsprojekt på Drottning Silvias Barnsjukhus. Bidragit och medverkat i publikationer

  • Aktuell föreläsare Exempel på uppdrag: inom utvecklingspsykologi Specialistssk (barn och distrikt) Göteborgs Universitet Samtal med barn Barnveckan (april 2017), Stormöte Uppsala Sagoserien och samtal med barn (nov 16),, Skolkuratorer Stenungssund kommun (nov 2016, april 2017), Skolkuratorer Mölndal (nov 2016) mm

Doktorand/forskarutbildning

Forskarutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. Du läser kurser och genomför ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatuppsats eller doktorsavhandling. Jag doktorerar på halvtid och har  inriktning barnfetma, skolfrånvaro och nya pedagogiska behandlingsmetoder. Jag är också involverad i projekt som handlar om fetmakirurgi hos ungdomar med fetma.

Specialistutbildning

Specialistutbildningen är en vidareutbildning för legitimerade psykologer som väljer ett ämnesområde att bli specialist in. Jag har valt Pedagogisk psykologi. Pedagogisk psykologi är psykologi med fokus på att stödja och stimulera lärande, utveckling och hälsa. Specialistutbildningen görs under pågående arbete som psykolog. Man har från det man starar 10 år på sig att genomföra utbildningen. https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistutbildningen/Om-specialistutbildning/  

Psykologyrket

Legitimerade psykologer har genomgått en femårig universitetsutbildning samt slutfört ett års praktik (PTP) efter psykologexamen. Utbildningen innehåller bl.a. utvecklingspsykologi, psykopatologi, neuropsykologi, sociologi, gruppsykologi, organisationspsykologi och individualpsykoterapeutiskt arbete under handledning. Bredden i utbildningen ger psykologen särskilt god kompetens i bedömning och behandling av psykologiska problem.

Dessutom innebär legitimationen, som utfärdas av Socialstyrelsen, att psykologen står under statlig tillsyn och lyder under Patientsäkerhetslagen. Referens http://www.svenskapsykologiinstitutet.se/behandling/terapi/leg-psykologer/

 

Min inriktning som psykolog är barn och ungdom där jag har en familjecentrerad hållning vilket betyder att både föräldrar och barn ska ta del och arbeta för en ökad psykisk hälsa för barnet. Jag arbetar både ur ett psykodynamiskt och KBT-perspektiv. Jag tänker att människor är olika och behöver olika i olika faser i livet. Jag står för en helhetssyn om människan., dvs människan i sitt sammanhang.

 

Filosofie kandidatexamen (fil kand) i psykologi

Fristående kurser av inriktad 90 högskolepoäng i psykologi med avancerad nivå och examensuppsats som ingår (1,5år) och kompletterar med andra ämnen till motsvarande  sammantaget tre års heltidsstudier.

 

En sagoserie om Grynet och hennes vänner

Första sagan skapades och författades för mer än 10 år sedan, långt före jag valde att bli psykolog. Jag har under flera års tid arbetat med och skrivit bl a dessa barnböcker som bär ett psykologiskt tema, där den vuxne som arbetar nära barnet eller själva föräldern har möjlighet att stödja och hjälpa barnet via en lättillgänglig psykologisk kunskapsgrund.

 

För ytterligare information om sagorna, vänligen gå till MATERIALET