ALLMÄNNA LÄSINSTRUKTIONER

 1. Högläsning rekommenderas, det vill säga den vuxne högläser för barnet/barnen. Kan användas såväl individuellt som i grupp.
   

 2. Den vuxne tillägnar sig kompendiet som handlar om det psykologiska temat.
   

 3. Den vuxne läser sagan för sig själv, så att den vuxne känner till upplägget, psykologin och pedagogiken.
   

 4. Fundera över viktiga frågor som kan vara betydelsefulla för barnet att ställa och fundera över. Skriv gärna ner för att lättare komma ihåg. Var det något som ni som vuxen föll för eller tycker är bra för barnet/barnen att veta utifrån kompendiet? Ta hänsyn till exempelvis utvecklingspsykologi och ålder, barnets eventuella svårigheter, redan uttryckta tankar, relation med barnet, om det är grupp gruppsammanhållning och klimat.
   

 5. Gå tillbaka till sagan och fundera över hur ni ska läsa, dvs var ska era stopp vara i sagan när ni läser sagan första gången. Är det kapitelstopp? Räknar ni antal sidor? Eller händelser? Behöver barnet läsa hela sagan för att veta om ett "lyckligt" slut?
   

 6. Högläsning med barnet/barnen. Funder på när ni ska läsa sagan, om barnet har oro kan det passa bätrte att läsa sagan under dagen. Fundera över en lämplig stund och använd er av omgivningen för att ska en nära och mysig stund med barnet/barnen.
   

 7. När sagan är läst en gång, försök att lyssna till barnet och ställ inledande frågor; fråga om karaktärer. Först mer faktafrågor för att få en känsla för vad barnet har tagit till sig. Vilka är huvudkaraktärerna? Varför fick Grynet ont i magen? Varför gick Grynet och Mamma Groda till skogsmyren? Hur märkte Mamma Groda att Grynet var rädd? Tyckte barnet om sagan? Var det något särskilt som de tyckte mest om? Fastnade barnet för någon bild? Varför just den bilden?  Be barnet beskriva bilden och vad barnet ser. Var det något ord som barnet inte förstod?
   

 8. Efter några dagar, läs om sagan med stopp i berättande. Följ barnet/barnen. Våga ställ frågor: Känner igen sig i någon? Varför gjorde Grynet så? Varför tänkte Mamma Groda att…? Vad tror du kommer hända på nästa sida? Känner du någon som det har hänt? Vad är du/ni rädda för? En gång hände det mig att jag blev rädd… Tänk på att försöka göra barnet aktivt. Jag undrar-frågor är bra och uppmanar till reflektion. Försök att göra kopplingar till barnets liv.
   

 9. Fundera om det är något i kompendiet som ni vill berätta för barnet/barnen, som ni tror att barnet/barnen är värdefullt att veta om.
   

 10. Tveka inte på att läsa om och väva in kompendiets kunskap. Barn tycker om att läsa samma saga om igen.

 

Lycka till!

Maria Dellenmark Blom