Att fördjupa sin yrkesroll förutsätter fortbildning och kompetensutveckling. Utifrån din/er yrkesroll och verksamhet skapar vi en dialog för att förbereda ert behov av utvecklingsområde. Genom er förfrågan och vår dialog kan en anpassning ske utifrån vad ni önskar för att matcha ert aktuella behov inom områden som också berör sagoseriens teman. När Mamma Groda skulle på kalas aktualiserar områden om utvecklingspsykologi, samtal med barn, grundläggande tankar inom kognitiv beteendeterapi, sagans kraft och möte med barnet.

Ett relationsbyggande samtalsunderlag- för ökad psykisk hälsa

Efter att Sagoserien om Grynet och hennes vänner haft sin första utgivning När Mamma Groda skulle på kalas, har intresset varit stort och alltfler frågar om introduktion och kompetensutveckling inom områden som materialet lyfter fram. Responsen på föreläsningar har varit positivt ”nu förstår jag mer” eller ”det skapade meningsfullhet om materialet”. Psykisk ohälsa ökar och första utgivningen ger ett samtalsunderlag till den vanligaste kontaktorsaken av att barn och unga idag söker psykologiskt stöd.

Vid intresse av föreläsningar kontaktas via info@psykiskhalsa.nu

Referenser finns och exempel på uppdrag som är genomförda se Om mig.

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETER

Introduktionsföreläsning á 1 h

Beskriver Sagoserien om Grynet och hennes vänner och hur vi kan arbeta med att öppna barnets livsvärld (barnperspektivet) med stöd av sagan. Med utgångspunkt av När Mamma Groda skulle på kalas går jag igenom hur materialet är uppbyggt, metodiken som underbygger materialet och på vilket sätt man kan arbeta med det, så att materialet ska tjäna sitt syfte. Vi berör också utvecklingspsykologiska frågor eftersom det är där första utgivningen har sin grund, dvs 6- årskrisen och 9-årskrisen hos barn. Om oro, ängslan och ont i magen.

Introduktionsföreläsning á 3 h

Beskriver Sagoserien om Grynet och hennes vänner och hur vi kan arbeta med att öppna barnets livsvärld (barnperspektivet). Med utgångspunkt av När Mamma Groda skulle på kalas går jag igenom hur materialet är uppbyggt, metodiken som underbygger materialet och på vilket sätt man kan arbeta med det, så att materialet ska tjäna sitt syfte. Föreläsningen tillägnas en fördjupad kunskap om utvecklingspsykologi med inriktning mot första materialets psykologiska tema: oro, ängslan och rädsla. Föreläsningen har fokus på högläsning, textsamtal och hur det kan användas i grupp och enskilt, utifrån din/er yrkesprofession och hur vi kan stödja till förälder att möta barnets uttryck. Föreläsningen tar upp grundläggande information om oro, ängslan och rädsla och på vilket sätt vi kan möta familjen. Man kan också välja lägga till/byta ut en av ovanstående punkter till att ta en uppföljningstimma som en möjlighet till tankar som uppkommit i arbetet med materialet, dvs en föreläsning på 2h och en uppföljningstimma längre fram i tiden för att stödjas i de tankarna som uppkommer i arbetet med materialet.

Om man vill ha ett annat upplägg tveka inte på att kontakta mig. Vi arbetar tillsammans mot en ökad psykisk hälsa för barn och deras familjer.

BESTÄLL FÖRELÄSNING