”Sagor är unika, inte bara som litteraturform utan också som konstverk, begripliga för barnet på ett helt annat sätt än någon annan konstart. För sagan gäller, liksom för all stor konst, att den har olika innebörd för olika människor och olika innebörd för samma människa vid olika tidpunkter i hennes liv. Barnet läser ut olika saker ur samma saga beroende på vilka intressen och behov det har just då. Om barnet får chansen, kommer att återvända till samma saga när det är dags att breda en gammal innebörd eller att byta ut den mot nya.”