ANVÄNDNING

Målgruppsbeskrivning
Materialet riktar sig till familjer som önskar psyykologiskt stöd, det kan således användas av privatpersoner, vårdorganisationer och skolverksamheter. Se vidare inom underflikar för respektive målgrupp.
Finns det instruktioner?
Det finns allmänna rekommendationer om läsinstruktioner som den vuxne kan använda sig av. Verksamheter kan också kontakta mig.